Til hovedinnhold
Norsk English

Gasslogistikk

Sammendrag

Denne rapporten beskriver sentrale emner knyttet til modellering av verdikjeden ved salg av norsk naturgass. Rapporten faller naturlig i 3 deler. Første del diskuterer eksisterende modellers styrke og svakheter i relasjon til den aktuelle problemstilling. Andre del diskuterer problemstillinger relatert til lagring av gass mens siste del diskuterer markedssiden. Framstillingsformen er med hensikt diskuterende. Dette innebærer at rapporten ikke nødvendigvis gir svar på hvilket modellkonsept som bør benyttes ved modellering av gasskjeden. Rapporten diskuterer imidlertid sentrale problemstillinger en bør ta stilling til dersom en ønsker å gjennomføre en slik modellering. I så måte bør rapporten ses som et første skritt på veien mot en akseptabel modellstruktur.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kjetil Kåre Haugen
  • Thor Bjørkvoll
  • Atle Minsaas

Institusjon(er)

  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

1995

Forlag

SINTEF, Anvendt økonomi

Årgang

STF83

Hefte nr.

A95002

ISBN

82-595-8107-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin