Til hovedinnhold
Norsk English

Bedøvingsmetoder ved slakting av laksefisk

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Cecilie Marie Mejdell
  • Ulf Gøran Erikson
  • Erik Slinde
  • Kjell Øyvind Midling

Institusjon(er)

  • Veterinærinstituttet
  • SINTEF Ocean / Havbruk
  • Havforskningsinstituttet
  • NOFIMA

År

2010

Publisert i

Norsk Veterinærtidsskrift

ISSN

0332-5741

Årgang

122

Hefte nr.

2

Side(r)

83 - 90

Vis denne publikasjonen hos Cristin