Til hovedinnhold

Nasjonalt studietilbud innen grunnvann

Nasjonalt studietilbud innen grunnvann

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Sylvi Haldorsen
  • Per Aagaard
  • Thor Thorsen
Institusjon(er)
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Universitetet i Oslo
  • SINTEF AS
År
Forlag
Norges geologiske undersøkelse
Bok
NGU Rapport 2007.003 Program og sammendrag for "Det 16. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi", 7.-8. februar 2007
Side(r)
35 - 37