Til hovedinnhold
Norsk English

Nasjonal evaluering av skolefritidsordningen : belyst i et helhetlig perspektiv på barns oppvekstmiljø

Sammendrag

Denne rapporten fokuserer på kvaliteten på SFO-tilbudene. Dette ses i forhold til de generelle statlige føriinger for et helhetlig oppvekstmiljø for barn og de spesifikke føringer som er gitt for SFO. Studien skal gi et bilde av de aktiviteter som vektlegges i SFO, samt den form og omfang disse har. Helhetsperspektivet ivaretas ved å analysere viktige, omliggende system for SFO - som enten utgjør barnas mikro-, meso-, ekso- eller makrosystem. Kvalitet i tilbudet innebærer også hvordan integrering og inkludering ivaretas.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Øyvind Kvello
  • Christian Wendelborg

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse

År

2002

Forlag

Nord-Trøndelagsforskning, NTF

Hefte nr.

4

ISBN

8277321252

Vis denne publikasjonen hos Cristin