Til hovedinnhold
Norsk English

Jobbtilfredshet og jobbytelse - konsekvenser for ledelse

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Anne Sigrid Haugset
  • Kjell-Åge Gotvassli

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • Nord universitet

År

2010

Forlag

Tapir Akademisk Forlag

Bok

Forskning Trøndelag 2010

ISBN

978-82-519-2589-1

Side(r)

101 - 120

Vis denne publikasjonen hos Cristin