Til hovedinnhold
Norsk English

Biologisk mangfold og kulturminner

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Magne Husby
 • Jo Halvard Halleraker
 • John Atle Kålås
 • Frode Brunvoll
 • Lars Stalsberg
 • Signe Nybø
 • Kjell Andresen

Institusjon(er)

 • Nord universitet
 • SINTEF Energi AS
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Norges vassdrags- og energidirektorat

År

2010

Forlag

Statistisk sentralbyrå

Bok

På rett vei? : indikatorer for bærekraftig utvikling 2010 / Frode Brunvoll og Tone Smith (red.)

ISBN

9788253778730

Side(r)

34 - 38

Vis denne publikasjonen hos Cristin