Til hovedinnhold
Norsk English

Globale arbeidstakere- fedre mellom nærvær og fravær?

Sammendrag

I denne artikkelen anvendes et familieperspektiv for å utforske hvordan fedres arbeidsvilkår i globale høyteknologiske kunnskapsbedrifter påvirker familielivet og farskapet - sett fra partneres og barns perspektiv. Det empiriske materialet som anvendes, er data fra to casestudier: en studie av arbeidsvilkår i internasjonale høyteknologiske kunnskapsbedrifter, og en studie av familiens opplevelser og erfaringer. Analysen viser at globale og fleksible arbeidsvilkår, inkludert lange arbeidsdager, reiser og jetleg-relaterte plager, skaper fysisk og mentalt fravær. Familiemedlemmenes fortellinger omhandler en nærværende farspraksis mens fars arbeidssituasjon innebærer en dekollektivisering av familielivet som representerer et brudd med idealet om nærværende farskap. Arbeidsvilkårene produserer en tradisjonell maskulinitetspraksis som passer med Connells begrep 'transnational business masculinity'. Deltakelse på det globale arbeidsmarkedet kan dermed medføre et tilbakeslag i forhold til det norske idealet om en nærværende far.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Hege Eggen Børve
  • Brita Bungum

Institusjon(er)

  • Nord universitet
  • SINTEF AS

År

2010

Publisert i

Sosiologi i dag

ISSN

0332-6330

Sted

Oslo

Forlag

Novus Forlag

Årgang

40

Hefte nr.

1-2

Side(r)

172 - 190

Vis denne publikasjonen hos Cristin