Til hovedinnhold
Norsk English

Innovasjonsprosesser i Frostating : en analyse av næringslivet i Frostatingskommunene

Sammendrag

Økt internasjonal konkurranse og øvrige endringer i rammebetingelser medfører at man står overfor store utfordringer når det gjelder å bedre innovasjons- og konkurranseevnen til næringslivet, det være seg nasjonalt, regionalt og/eller lokalt. I denne rapporten, beskrives bakgrunn, metode og resultater fra et prosjekt Nord-Trøndelagsforskning har gjennomført med hensyn på å kartlegge ulike aspekter ved fornyelse, innovasjon og sentrale utviklingstrekk i næringslivet i Frostatingskommunene (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran). En god del vareproduserende bedrifter i Frostatingsregionen synes å ha kompetanse/konkurransekraft til å hevde seg, i all fall på kort sikt. Bedriftene satser på fornyelse og er obs på viktigheten av dette for sin konkurransekraft. En svakhet i fornyelsesarbeidet er for svært mange bedrifter kunnskapstilgang, lite kontakt med FOU-miljø, avhengighet av enkeltpersoner og lite fokus på nettverk. Siden utvikling av nye produkter, men også andre innovasjoner, ofte krever nettverk i forhold til å utvikle/foredle ideer, tilføre ulike typer kompetanse og redusere betydningen av enkeltpersoner, anbefaler vi en sterkere satsing på å utvikle ulike typer nettverk som lokalt/regionalt konkurransefortrinn. For å få fortgang i arbeidet med å skape nettverk, kan FOU-miljø bidra med kompetanse enten direkte eller ved å koble bedriften til andre miljø, f.eks. bedrifter i vekstnæringer med behov for nytt utstyr, høyteknologiske miljø, utdanningssystem, finansieringskilder, etc. Ved siden av økt satsing på nettverk, anbefales ulike tiltak som kan skape større optimisme og enda større bevissthet om betydningen av innovasjon f.eks. ved å markedsføre vellykkete satsinger i Frostating gjennom media,næringsforeninger, etc.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Roald Sand
  • Steinar Gran

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • Nord universitet

År

2002

Forlag

Nord-Trøndelagsforskning

Hefte nr.

7

Vis denne publikasjonen hos Cristin