Til hovedinnhold
Norsk English

Bjørnens predasjon på elg : effekter på jaktuttaket av elg i i bjørneområder?

Sammendrag

En litteraturundersøkelse viser at elg kan være viktig matkilde for bjørn, mens dette varierer noe i forhold til elgpopulasjonens tetthet og kombinasjon med andre predatorer. Samtidig gir elgstatistikk et bilde på tilvekst i elgstammen. I bjørnetetteområder hvor det ikke fins bufe (sau) er elg den viktigste næringen.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Frank Otto Christiansen
  • Pål Fossland Moa
  • Bjørn Dahle
  • Tor Kvam

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • Nord universitet
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

År

2001

Forlag

Nord-Trøndelagsforskning

Hefte nr.

5

ISBN

8277321171

Vis denne publikasjonen hos Cristin