Til hovedinnhold
Norsk English

Variation in behavioural responses of ewes towards predator-related stimuli

Sammendrag

Atferdstesting av 32 flokker av seks ulike saueraser ble utført overfor standardiserte "attrapper", modeller av gaupe, jerv og bjørn på en tralle trukket av en wire, samt levende menneske med og uten hund, i tillegg til to kontroll grupper. Sauerasene ble delt inn i lette (gammelnorsk steinaldersau), middelstunge (spælsau, pelssau) og tunge raser (Suffolk, steigar, Dala). Den lette rasen skilte seg fra de andre ved å vise tettest flokkatferd, sterkest forsvarsrespons, lengst fluktavstand og lengst tid til avreagering. De middelstunge rasene lå mellom den lette og de tunge rasene for disse variablene. Resultatene støtter teorien om at lette raser har en sterkere antipredatoratferd enn tyngre raser.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Engelsk

Forfatter(e)

  • Inger Hansen
  • Frank Otto Christiansen
  • Hanne Solheim Hansen
  • Bjarne Olai Braastad
  • Morten Bakken

Institusjon(er)

  • Ukjent
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Norsk institutt for planteforskning
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • Nord universitet

År

2001

Publisert i

Applied Animal Behaviour Science

ISSN

0168-1591

Forlag

Elsevier

Årgang

70

Hefte nr.

3

Side(r)

227 - 237

Vis denne publikasjonen hos Cristin