Til hovedinnhold
Norsk English

Forebyggende tiltak mot rovdyrskader på sau; gjeting og bruk av vokter hund i Lierne, Årsrapport fase 1 - 1997

Sammendrag

Målet er å forsøke å redusere tap av sau i kjerneområdet for rovvilt gjennom utprøving av nye driftsmåter, og samtidig sikre en kunnskaps- overføring fra relevante områder i Sentraleuropa og Nord-Amerika Protective measures against depredation on sheep, sheepherding and use of livestock guarding dogs in Lierne, Norway

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Steinar Krogstad
  • Reidar Andersen
  • Frank Cristiansen
  • Martin Smith
  • Øyvind Trondsen

Institusjon(er)

  • Norsk institutt for naturforskning
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • Nord universitet

År

1998

Forlag

Norsk institutt for naturforskning

Hefte nr.

539.

ISBN

82-426-0930-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin