Til hovedinnhold
Norsk English

Produksjonsplanlegging og risikostyring i et deregulert kraftmarked med finansielle instrumenter

Sammendrag

Utviklingen av deregulerte velfungerende kraftmarkeder gir finansfunksjonen hos kraftselskap en ny og viktig rolle når det gjelder koordinering av drift av kraftverk og økonomisk risikostyring. Artikkelen gir en enkel oversikt over finansielle instrume nter tilknyttet kraftmarkedet, og problemstillinger rundt hvordan disse kan benyttes til risikostyring. Vi tar for oss to klasser av modeller for risikostyring. I det første tilfellet utføres produksjonsplanleggingen separat fra risikostyringen. I det andre tilfellet integrerer man produksjonsbeslutninger med risikostyring i et felles rammeverk. Artikkelen gir et eksempel på hvordan risikostyring for kraftbransjen kan implementeres i et beslutningsstøtteverktøy og diskuterer forskjeller i krav til be slutningsstøtte for de to risikostyringskonseptene nevnt over.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Stein-Erik Fleten
  • Asgeir Tomasgard
  • Stein W. Wallace

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF AS
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
  • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

År

2001

Publisert i

?

Årgang

4

Hefte nr.

5

Side(r)

22 - 33

Vis denne publikasjonen hos Cristin