Til hovedinnhold

Expo-rational spline multiwavelets

Expo-rational spline multiwavelets

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Lubomir T. Dechevski
  • Ewald Gunther Quak
  • Børre Bang
  • Arne Lakså
  • Arnt R. Kristoffersen
Institusjon(er)
  • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics
År
Forlag
Sofia University St.Kliment Ohridsky
Bok
Nonlinear problems of mathematical physics, numerical simulations and visualization
Side(r)
17 - 21