Til hovedinnhold

An Integer Programming Approach to Image Segmentation and Reconstruction Problems

An Integer Programming Approach to Image Segmentation and Reconstruction Problems

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF AS
  • Universitetet i Oslo
År
Forlag
Springer Publishing Company
Bok
Geometric Modelling, Numerical Simulation, and Optimization: Applied Mathematics at SINTEF
ISBN
978-3-540-68782-5
Side(r)
461 - 481