Til hovedinnhold

Sentralisering og desentralisering av kirurgisk pasientbehandling

Sentralisering og desentralisering av kirurgisk pasientbehandling

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Beate Margrethe Huseby
  • Heidi Jensberg
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF AS
År
Forlag
Norges Forskningsråd
Bok
Resultatevaluering av sykehusreformen. Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse
ISBN
978-82-12-02395-6
Side(r)
82 - 93