Til hovedinnhold

Linkcare - Enabling Continuity of Care for the Chronically Ill across Levels and Profession

Linkcare - Enabling Continuity of Care for the Chronically Ill across Levels and Profession

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF AS
  • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
År
Forlag
IOS Press
Bok
Medinfo 2007 - Proceedings of the 12th Wold Congress on Health (Medical) Informatics
Hefte nr.
Part 1
ISBN
978-1-58603-774-1
Side(r)
3 - 7