Til hovedinnhold
Norsk English

Elderly people who committed suicide - their contact with the health service. What did they expect, and what did they get?

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Engelsk

Forfatter(e)

  • Ildri Kjølseth
  • Øivind Ekeberg
  • Sissel Steihaug

Institusjon(er)

  • RBUP Øst og Sør
  • Oslo universitetssykehus HF
  • Akershus universitetssykehus HF
  • SINTEF Digital
  • Universitetet i Oslo

År

2010

Publisert i

Aging & Mental Health

ISSN

1360-7863

Forlag

Routledge

Årgang

14

Hefte nr.

8

Side(r)

938 - 946

Vis denne publikasjonen hos Cristin