Til hovedinnhold
Norsk English

Time dependent chloride diffusion coefficient - field studies of concrete exposed to marine environment in Norway

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Språk

Engelsk

Forfatter(e)

  • Gro Markeset
  • Ola Skjølsvold

Institusjon(er)

  • OsloMet - storbyuniversitetet
  • SINTEF AS

År

2010

Forlag

Rilem publications

Bok

Service Life Design for Infrastructure

ISBN

978-2-35158-096-7

Side(r)

83 - 90

Vis denne publikasjonen hos Cristin