Til hovedinnhold

Validation of a Dynamic Turbulence-Closure Model for Rough Turbulent Oscillatory Flow with Suspended Sediments

Validation of a Dynamic Turbulence-Closure Model for Rough Turbulent Oscillatory Flow with Suspended Sediments

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Oppdragsgiver
  • Notur/NorStore / NN9191K, NS9191K
  • Research Council of Norway (RCN) / NN9191K
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Muk Chen Ong
  • Torbjørn Utnes
  • Lars Erik Holmedal
  • Dag Myrhaug
  • Bjørnar Pettersen
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF AS
År
Forlag
Tapir Akademisk Forlag
Bok
Fourth national conference on Computational Mechanics
ISBN
978-82-519-2235-7