Til hovedinnhold

Psysical-biological interactions and their effect on phytoplankton blooms

Psysical-biological interactions and their effect on phytoplankton blooms

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Lars Erik Holmedal
  • Torbjørn Utnes
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF AS
År
Forlag
Tapir Akademisk Forlag
Bok
Fourth national conference on Computational Mechanics
ISBN
978-82-519-2235-7