Til hovedinnhold

Wear of carbon cathodes in cryolite-alumina melts

Wear of carbon cathodes in cryolite-alumina melts

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Kristin Vasshaug
  • Trygve Foosnæs
  • Geir Martin Haarberg
  • Arne Petter Ratvik
  • Egil Skybakmoen
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF AS
År
Forlag
TMS
Bok
Light Metals 2007
ISBN
978-0-87339-659-2
Side(r)
821 - 826