Til hovedinnhold

Familievennlige kunnskapsbedrifter: Fleksible versus byråkratiske organisasjonsformer?

Familievennlige kunnskapsbedrifter: Fleksible versus byråkratiske organisasjonsformer?

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Tove Håpnes
  • Bente Rasmussen
Institusjon(er)
  • SINTEF AS
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
År
Forlag
Fagbokforlaget
Bok
Arbeidslivets klemmer. Paradokser i det nye arbeidslivet
ISBN
978-82-450-0659-9
Side(r)
146 - 168