Til hovedinnhold

Climatic Change - Consequences for the Nord Pool power system

Climatic Change - Consequences for the Nord Pool power system

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Birger Mo
  • Gerard L. Doorman
  • Bjørn Grinden
Institusjon(er)
  • SINTEF AS
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
År
Forlag
SYKE Publisher Finnish Environment Institute
Bok
Proceedings of the third International Conference on Climate and Water, 2007
ISBN
978-952-11-2790-8
Side(r)
345 - 350