Til hovedinnhold

Freehand 3D ultrasound reconstruction algorithms - A review

Freehand 3D ultrasound reconstruction algorithms - A review

Kategori
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Ole Vegard Solberg
  • Frank Lindseth
  • Hans Torp
  • Richard Blake
  • Toril A. Nagelhus Hernes
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF AS
År
Publisert i
Ultrasound in Medicine and Biology
ISSN
0301-5629
Forlag
Elsevier
Årgang
33
Side(r)
991 - 1009