Til hovedinnhold

A modified Boyce-Raghava model for constitutive modelling of thermoplastics

A modified Boyce-Raghava model for constitutive modelling of thermoplastics

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Mario Polanco-Loria
  • Arild Holm Clausen
  • Torodd Berstad
  • Odd Sture Hopperstad
Institusjon(er)
  • SINTEF AS
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
År
Forlag
Structural Impact Laboratory (SIMLab), Centre for Research-based Innovation, NTNU
Bok
Impact Loading of Lightweight Structures
ISBN
82-7482-097-5