Til hovedinnhold

Vindusinnsetting i lettklinkermurverk

Vindusinnsetting i lettklinkermurverk

Kategori
Populærvitenskapelig artikkel
Sammendrag
Eit av dei tema SINTEF Byggforsk får mange spørsmål om gjeld vindusinnsetting. Blad i Byggforskserien som omhandlar
dette temaet er i tillegg av dei aller mest bruka ifølgje statistikk over oppslag i nettversjonen av Byggforskserien. For lettklinkermurverk er det tydelegvis mykje usikkerheit med korleis ein oppnår god tetning av monteringsfuga mellom karm og vindussmyg. I denne artikkelen oppsummerer vi våre anbefalingar for å oppnå regn-, vind- og damptett monteringsfuge i slikt murverk. Vindusinnsetting i mur- og betongveggar er meir omfattande behandla i Byggdetaljer 523.702.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Tore Kvande
  • Sivert Uvsløkk
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
År
Publisert i
Byggeindustrien
ISSN
0332-7086
Hefte nr.
4
Side(r)
76