Til hovedinnhold

Universell utforming: Ledelinjer for blinde og svaksynte, status og framtidige arbeidsoppgaver

Universell utforming: Ledelinjer for blinde og svaksynte, status og framtidige arbeidsoppgaver

Kategori
Populærvitenskapelig artikkel
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Terje Lindland
  • Liv Øvstedal
  • Inger Marie Lid
Institusjon(er)
  • Trondheim kommune
  • SINTEF AS
  • OsloMet - storbyuniversitetet
År
Publisert i
Kommunalteknikk
ISSN
0452-389X
Hefte nr.
10
Side(r)
34 - 37