Til hovedinnhold

Resirkuleringsteknologi i torskeyngelproduksjon

Resirkuleringsteknologi i torskeyngelproduksjon

Kategori
Populærvitenskapelig artikkel
Språk
Norsk
Forfatter(e)
  • Kari Attramadal
  • Gunvor Øie
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF AS
År
Publisert i
Norsk Fiskeoppdrett
ISSN
0332-7132
Hefte nr.
8