Til hovedinnhold
Norsk English

Facilitating Network Learning through KM Technology

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Språk

Engelsk

Forfatter(e)

  • Ove Rustung Hjelmervik
  • Kesheng Wang
  • Arent Henrich Greve

Institusjon(er)

  • SINTEF AS
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Norges Handelshøyskole

År

2010

Forlag

Tapir Akademisk Forlag

Bok

International Workshop of Advanced Manufacturing and Automation : (IWAMA2010) : 25-27th September, 2010, Shanghai University, Shanghai, China

ISBN

978-82-519-2518-1

Side(r)

219 - 226

Vis denne publikasjonen hos Cristin