Til hovedinnhold

Mid-winter activity and movement of Atlantic salmon parr during ice formation events in a Norwegian, regulated river

Mid-winter activity and movement of Atlantic salmon parr during ice formation events in a Norwegian, regulated river

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Morten Stickler
  • Knut Alfredsen
  • David Scruton
  • Curtis Pennell
  • Atle Harby
  • Finn Økland
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Ukjent
  • SINTEF AS
  • Norsk institutt for naturforskning
År
Publisert i
Hydrobiologia
ISSN
0018-8158
Forlag
Springer
Årgang
582
Side(r)
81 - 89