Til hovedinnhold

Ni catalysts for sorption enhanced steam methane reforming

Ni catalysts for sorption enhanced steam methane reforming

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Esther Ochoa-Fernandez
  • Claudia Lacalle-Vilà
  • Kjersti Omdahl Christensen
  • John C Walmsley
  • Magnus Rønning
  • Anders Holmen
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Ukjent
  • Equinor
  • SINTEF AS
År
Publisert i
Topics in catalysis
ISSN
1022-5528
Årgang
45
Side(r)
3 - 8