Til hovedinnhold

Computer vision-based sorting of Atlantic salmon (Salmo salar) fillets according to their color level

Computer vision-based sorting of Atlantic salmon (Salmo salar) fillets according to their color level

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF AS
År
Publisert i
Journal of Food Science
ISSN
0022-1147
Årgang
72
Hefte nr.
1