Til hovedinnhold

A numerical study on the influence of the Portevin-Le Chatelier effect on necking in an aluminium alloy

A numerical study on the influence of the Portevin-Le Chatelier effect on necking in an aluminium alloy

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Odd Sture Hopperstad
  • Tore Børvik
  • Torodd Berstad
  • Odd-Geir Lademo
  • Ahmed Benallal
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Ukjent
  • SINTEF AS
År
Publisert i
Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering
ISSN
0965-0393
Årgang
15
Hefte nr.
7
Side(r)
747 - 772