Til hovedinnhold

Side-branched AAA stent graft insertion using navigation technology: A phantom study

Side-branched AAA stent graft insertion using navigation technology: A phantom study

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Frode Manstad-Hulaas
  • S Ommedal
  • GA Tangen
  • Petter Aadahl
  • Toril A. Nagelhus Hernes
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • St. Olavs Hospital HF
  • SINTEF AS
År
Publisert i
European Surgical Research
ISSN
0014-312X
Årgang
39
Side(r)
364 - 371