Til hovedinnhold

Nonleachning Antimicrobial Films Prepared from Surface-Modified Microfiblillated Cellulose

Nonleachning Antimicrobial Films Prepared from Surface-Modified Microfiblillated Cellulose

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
 • Martin Andresen
 • Per M. Stenstad
 • Trond Møretrø
 • Solveig Langsund
 • Kristin Syverud
 • Leena-Sisko Johansson
 • Per Stenius
Institusjon(er)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • SINTEF AS
 • NOFIMA
 • RISE PFI AS
 • Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu
År
Publisert i
Biomacromolecules
ISSN
1525-7797
Årgang
8
Side(r)
2149 - 2155