Til hovedinnhold

The crystal structures of the room temperature and the low temperature phase of dimethylammonium trifluoromethanesulfonate

The crystal structures of the room temperature and the low temperature phase of dimethylammonium trifluoromethanesulfonate

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Pascal Dietzel
  • R Dinnebier
  • M Jansen
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
  • Ukjent
År
Publisert i
Zeitschrift für Anorganische und Allgemeines Chemie
ISSN
0044-2313
Årgang
633