Til hovedinnhold

Population-based prevalence of CDKN2A and CDK4 mutations in patients with multiple primary melanomas

Population-based prevalence of CDKN2A and CDK4 mutations in patients with multiple primary melanomas

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
 • Per Helsing
 • Dag André Nyrnoen
 • Sarah Ariansen
 • Solrun Steine
 • Lovise Mæhle
 • Steinar Aamdal
 • Frøydis Langmark
 • Mitchell Loeb
 • Lars A. Akslen
 • Anders Molven
 • Per Arild Kjølseth Andresen
Institusjon(er)
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Universitetet i Bergen
 • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
 • SINTEF AS
 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
År
Publisert i
Genes, Chromosomes and Cancer
ISSN
1045-2257
Årgang
47
Hefte nr.
2
Side(r)
175 - 184