Til hovedinnhold

Nonlinear vehicle side-slip estimation with friction adaptation

Nonlinear vehicle side-slip estimation with friction adaptation

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Håvard Fjær Grip
  • Lars Struen Imsland
  • Tor Arne Johansen
  • Thor I. Fossen
  • Jens C. Kalkkuhl
  • Avshalom Suissa
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF AS
  • Ukjent
År
Publisert i
Automatica
ISSN
0005-1098
Forlag
Pergamon Press
Årgang
44
Side(r)
611 - 622