Til hovedinnhold
Norsk English

Ping-Pong at Gold: Proton Jump Between Coordinated Phenyl and eta(1)-Benzene Ligands, A Computational Study

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Oppdragsgiver

  • Research Council of Norway (RCN) / 179568
  • Notur/NorStore / NN2147K

Språk

Engelsk

Forfatter(e)

  • Manik Kumer Ghosh
  • Mats Tilset
  • Ajay Venugopal
  • Richard H. Heyn
  • Ole Swang

Institusjon(er)

  • SINTEF AS
  • Universitetet i Oslo
  • Ukjent

År

2010

Publisert i

Journal of Physical Chemistry A

ISSN

1089-5639

Årgang

114

Hefte nr.

31

Side(r)

8135 - 8141

Vis denne publikasjonen hos Cristin