Til hovedinnhold

Load prediction method for heat and electricity demand in buildings for the purpose of planning for mixed energy distribution systems

Load prediction method for heat and electricity demand in buildings for the purpose of planning for mixed energy distribution systems

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Linda Pedersen
  • Jacob Stang
  • Rolf Ulseth
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF AS
År
Publisert i
Energy and Buildings
ISSN
0378-7788
Årgang
40
Hefte nr.
7
Side(r)
1124 - 1134