Til hovedinnhold
Norsk English

Sikkerhetsarkitektur for PlanBasert Samarbeidsjournal SPBS v.1

Sammendrag

Denne rapporten beskriver første versjon av en arkitektur for et informasjonssystem som støtter samhandling om individuelle planer. Arkitekturen er et resultat av prosjektet �Planbasert samarbeidsjournal for helhetlige individuelle psykiatriplaner � delprosjekt teknologiutvikling� som er finansiert av Norges forskningsråd, program for IKT i medisin og helsetjeneste. Arkitekturbeskrivelsen er laget ved hjelp av metoderammeverket MAFIIA/H. Hovedfokus i denne versjonen av arkitekturen har vært å beskrive systemets omgivelser, krav og de overordnede komponentene som skal være med. Arbeidet har vært fokusert på å identifisere aktuelle brukere av systemet, og hvilke funksjoner og informasjon de skal ha tilgang til. Det er mange instanser som skal delta i samhandling om individuell plan, derfor er en av hovedutfordringene å sørge for at brukere av systemet til enhver tid kun har tilgang til den informasjon de har rett til, og behov for å se. Sikkerhet er derfor viktig. Med sikkerhet mener vi informasjonssikkerhet, og fokus er først og fremst på tilgangsstyring. Tilgangsstyring betyr at brukere av systemet kun har tilgang til det de har rett til å se, i kraft av den rolle de til enhver tid innehar i forhold til den aktuelle planen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Ukjent
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security

År

2003

Forlag

[Mangler utgivernavn]

Hefte nr.

SIF40 A03033

ISBN

82-14-03097-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin