Til hovedinnhold

Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse: del 1 Screening og diagnoseinstrumenter

Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse: del 1 Screening og diagnoseinstrumenter

Kategori
Rapport
Sammendrag
Personer med ruslidelser og personer med psykiske lidelser har tradisjonelt fått behandling i parallelle tiltak. Imidlertid har personer som er til behandling ved tverrfaglige, spesialiserte rustjenester, ofte psykiske lidelser, og personer som er til behandling i psykisk helsevern, har ofte en ruslidelse (komorbiditet). Befolkningsstudier fra Europa og USA viser at psykiske lidelser og ruslidelser ofte opptrer sammen. Jo mer alvorlig ruslidelsen er, desto høyere er forekomsten av psykiske lidelser.

Denne rapporten oppsummerer forskning om nøyaktighet av screening- og diagnoseverktøy for ruslidelser og psykiske lidelser. Rapporten inkluderer studier som tilfredsstiller kravene om bruk av referansestandard, og forskningsmetoder som tillater beregning av verktøyets egenskaper. Dette gir rimelig god sikkerhet i funnene som presenteres i denne rapporten. Det kan imidlertid finnes verktøy som er klinisk relevante, men der det mangler metodisk god forskning.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
 • Lillebeth Larun
 • Valborg Helene Helseth
 • Jørgen G Bramness
 • Helge Haugerud
 • Bjørg Høie
 • Rolf W Gråwe
 • Hege Kornør
 • Anne Landheim
 • Kari Lossius
 • Karianne Thune Hammerstrøm
 • Helge Waal
Institusjon(er)
 • Folkehelseinstituttet
 • Universitetet i Oslo
 • Sykehuset Innlandet HF
 • SINTEF AS
 • Bergensklinikkene
 • Oslo universitetssykehus HF
År
Forlag
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Hefte nr.
21/2007
ISBN
978-82-8121-182-7