Til hovedinnhold
Norsk English

Bergverk og avgangsdeponering: Status, miljøutfordringer og kunnskapsbehov (TA-nummer 2715/2010)

Sammendrag

Det er gjort en sammenstilling av vårt erfaringsgrunnlag når det gjelder deponering av gråberg og
avgang og miljøvurderinger knyttet til bergindustriens bruk av kjemikalier. Det er tatt utgangspunkt i
nasjonale og internasjonale erfaringer og hovedfokuset har vært på deponering av avgang i det marine
miljø. Sjødeponering krever at en rekke forutsetninger er oppfylt både når det gjelder kunnskap om
området hvor deponering planlegges, utforming av utslippsarrangement og krav til selve utslippet. Det
er lagt vekt på å identifisere kunnskapsbehov knyttet til spredning av avgang og miljøeffekter.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Jens Skei
 • Eigil rune Iversen
 • Torstein Kristensen
 • Karl Jan Aanes
 • Jan helge Fosså
 • Terje van der Meeren
 • Tor Jensen
 • Henrik Rye
 • Mads Løkeland
 • Maria Thornhill
 • Reidulv Bøe
 • Trygve Dekko
 • Marius Dalen
 • Harald Sørby
 • Glenn Storbraaten
 • Grethe Braastad

Institusjon(er)

 • Norsk institutt for vannforskning
 • Havforskningsinstituttet
 • Det Norske Veritas AS
 • SINTEF AS
 • Ukjent
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Bellona
 • Miljødirektoratet

År

2010

Forlag

Klima- og forurensningsdirektoratet

Eksterne ressurser

Vis denne publikasjonen hos Cristin