Til hovedinnhold
Norsk English

Rengjøring av tanker benyttet til mellomlagring av oljeemulsjon om bord på oljevernfartøy

Sammendrag

Fiske-, fangst- og lastefartøy som brukes i den kystnære oljevernberedskapen har siden 2011 vært underlagt Forskrift om bruk av fartøy i oljevern. Fartøy har frem til 2022 ikke hatt mulighet for mellomlagring av oljeemulsjon i lasterom eller tanker om bord. Fartøyets egne lasterom eller tanker kan nå brukes for mellomlagring av oljeemulsjon med flammepunkt over 60 °C. SINTEF har testet forslag til rengjøringsprosedyre utarbeidet av NSK Ship Design med bruk av en vaskerobot ved å rengjøre ulike materialer (testplater) av aluminium, kompositt og stål som har vært tilsatt oljeemulsjon. Coatinger fra Jotun Tankguard DW og Jotun Tankguard Plus og vaskemidlene Seaclean Plus og Aquabreak PX er benyttet. Resultatene viser at den valgte rengjøringsprosedyren vasket platene rene når man spyler av all synlig oljeemulsjon og vasker av resterende oljefilm med vaskemidler. Analyser på GC-FID og GC-MS viste ikke signifikante konsentrasjoner av gjenværende oljekomponenter. I rapporten gis det forslag til:
1)
grenseverdier for akseptkriterier for renhet
2)
tilleggspunkter til rengjøringsprosedyre utarbeidet av NKS Ship Design
3)
enkel prøvetakingsprosedyre og analyser som test for renhet

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø

År

2024

Forlag

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-7174-465-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin