Til hovedinnhold
Norsk English

Smartere transport Møre og Romsdal L2.1 Fartøyskonsept for autonom passasjertransport

Sammendrag

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune som del av prosjektet Smartere Transport – Møre og Romsdal. Hovedmålet har vært å utlede og vurdere ulike fartøyskonsepter som kan møte ulike krav til transportvolum og kapasiteter, og derigjennom overførbare til andre geografiske områder. Dette med utgangspunkt i prosjektets to brukercase – Pendelferge i Kristiansund og den hurtiggående Langevågsbåten i Ålesund. Med formål om å presentere helhetlige fartøyskonsept for realisering av autonom sjøverts persontransport, binder rapporten også sammen sentrale funn fra flere av prosjektets øvrige aktiviteter. Særlig knyttet til fremdrifts- og energisystem, anbefalt og realistisk grad av autonomi, øvrige trafikkanalyser og vurderinger omkring fremtidig passasjergrunnlag. For vurderinger omkring konseptenes sjøegenskaper bygger rapporten på gjennomførte undersøkelser og analyser av værforhold for de ulike brukercasene. Sentrale funn vedr. aktuelle løsninger for ivaretakelse av trygg, sikker og effektiv dokking og ombordstigning er også inkludert.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Konsernstab
  • SINTEF Ocean / Energi og transport

År

2021

Forlag

SINTEF Ocean AS

ISBN

978-82-7174-420-5

Vis denne publikasjonen hos Cristin