Til hovedinnhold

Wear of carbon cathodes in cryolite-alumina melts

Wear of carbon cathodes in cryolite-alumina melts

Kategori
Vitenskapelig foredrag
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Kristin Vasshaug
  • Trygve Foosnæs
  • Geir Martin Haarberg
  • Arne Petter Ratvik
  • Egil Skybakmoen
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF AS
Presentert på
TMS 2007
Sted
Orlando, Florida
Dato
25.02.2007 - 01.03.2007
Arrangør
TMS
År