Til hovedinnhold
Norsk English

Gjenbruk sikrar framtida

Sammendrag

Seniorforskar Sigurd Sagen Vildåsen leiar forskingsstiftinga SINTEF si satsing på sirkulærøkonomi.

Han seier nye EU-krav kan sette fart på utviklinga av sirkulærøkonomi i Noreg, og bedrifter som er i forkant av reguleringar vil kunne oppnå konkurransefordelar.

– EU kjem med lovgiving på løpande band for å framme sirkulærøkonomi, og dette vil treffe møbelindustrien.

Han viser til at ekspertgruppa som gir råd til EU innan berekraftig finans peiker på ulike strategiar og verkemiddel.

– Til dømes meir reparasjon av brukte møblar, og nye forretningsmodellar der ein leiger i staden for å eige, seier han.

Kategori

Intervju tidsskrift

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi

År

2023

Publisert i

NRK.no

Vis denne publikasjonen hos Cristin