Til hovedinnhold
Norsk English

Erfaringer og resultater fra case-studier : IPN ElMar

Sammendrag

Denne rapporten har med utgangspunkt i ElMar-prosjektets fem casestudier samlet erfaringer fra planlegging, etablering, drift og bruk av landstrømsanlegg. Erfaringene kommer fra flere aktører (havner, nettselskap, landstrømstilbydere og rederi), og gir viktig informasjon til nye havner og aktører om hva man bør tenke på ved etablering av landstrømsanlegg, men også til eksisterende landstrømstilbydere for økt samkjøring. Rapporten er også rettet mot brukere av landstrømsanlegg, og gir tips og kunnskap til rederier og fergeeiere.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Henrik Strand
 • Nina Sasaki Støa-Aanensen
 • Eirill Bachmann Mehammer
 • Thor André Berg
 • Jens Eirik Hagen
 • André Gjørven
 • Svetlana Hansen
 • Terje Robert Meisler
 • Kjersti Stormo
 • Rakel Hunstad
 • Jon August Houge

Institusjon(er)

 • SINTEF Energi AS / Elkraftteknologi
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Ukjent

År

2023

Forlag

SINTEF Energi

Hefte nr.

2023:00653

ISBN

978-82-14-07760-5

Vis denne publikasjonen hos Cristin