Til hovedinnhold
Norsk English

Etablering av etterspørselsmodell for korte personreiser. Teknisk dokumentasjon fra estimeringen

Sammendrag

I perioden 2016-2018 ble det estimert og implementert nye etterspørselsmodeller for korte personreiser i Norge. Arbeidet med modellutviklingen ble gjennomført av et konsortium bestående av Møreforsking Molde AS, Transportøkonomisk institutt, Sintef, Numerika AS og TransMod AS. Denne rapporten er en teknisk dokumentasjon av estimeringsarbeidet som ledet fram til en operativ modell i 2018.
Modellsystemet består av modeller for valg av transportmiddel og destinasjon, modeller for turgenerering samt modeller for segmentering etter biltilgang. Estimeringen av hver av disse modellene er beskrevet i detalj i rapporten. Implementering av modellsystemet i CUBE var også en del av prosjektet Dette dokumenteres i en egen rapport fra SINTEF.
Det er de senere år gjort enkelte endringer og forbedringer i enkelte av modellene. Dette er beskrevet i ulike arbeids-dokument, men er ikke tatt med i denne rapporten som beskriver modellene slik de forelå i 2018.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Jens Rekdal
 • Odd I Larsen
 • Tom N. Hamre
 • Olav Kåre Malmin
 • Nina Hulleberg
 • Stefan Markus Flügel
 • Anne Madslien

Institusjon(er)

 • Møreforsking
 • Ukjent
 • SINTEF AS
 • Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Transportøkonomisk institutt

År

2021

Forlag

Transportøkonomisk institutt

Hefte nr.

1814/2021

ISBN

978-82-480-2337-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin