Til hovedinnhold
Norsk English

Smartere transport Møre & Romsdal – L2.4/L3.2 – Sikker dokking, ombordstigning, evakuering og krav til landside

Sammendrag

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune som del av prosjektet Smartere Transport i Møre og Romsdal. Hovedmålet har vært å utrede og vurdere ulike konseptuelle løsningsforslag for ivaretakelse av effektiv, pålitelig og sikker dokking og ombordstigning. Løsningene kan møte ulike krav til transportvolum og kapasiteter, og derigjennom være overførbare til andre geografiske områder. I tillegg er det gjort vurderinger for ivaretakelse av passasjersikkerhet og evakuering, samt aktuelle krav til landside, inkludert tilførsel av energi. Dette med utgangspunkt i prosjektets to brukercaser – Pendelferge i Kristiansund og den hurtiggående Langevågsbåten i Ålesund. Rapporten diskuterer teknologifronten slik vi kjenner den per i dag, inkludert generelle betraktninger og identifiserte utviklingsbehov. Avslutningsvis presenteres konkrete konseptuelle løsningsforslag for hvert av brukercasene, med utgangspunkt i planlagte driftsmønstre, teknologisk kompleksitet, brukervennlighet og sikkerhet. Tidligere arbeid som dokumentert i rapportene L2.1 - Fartøyskonsept for autonom passasjertransport, L2.2 – Valg av autonomitetsgrad for fartøykonsept, L2.3 - Framdrifts- og energisystem for autonome passasjerskip, danner et viktig grunnlag for arbeidet.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Konsernstab
  • SINTEF Ocean / Energi og transport

År

2022

Forlag

SINTEF Ocean

ISBN

978-82-7174-440-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin